Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka
För kulturutövare
Kulturförvaltningen verkar för att personer som vistas en längre tid inom vården ska få ta del av kulturarrangemang som musik, teater, dans med mera. Det finns två sätt att arbeta som kulturutövare inom vården - ansöka till att vara en del av utbudet på den här webbplatsen eller söka Projektstöd kultur och hälsa. Läs mer om hur du går tillväga för att bli en del av utbudet, hur du söker projektstödet och om hur genomförandet går till genom att klicka på rubrikerna nedan.

Beställningen för 2020 öppnar 22 november 

Beställningar går inte längre att göra för 2019. Nya beställningar för 2020 kan göras från och med 22 november 2019. Katalogens utbud är öppet året om för inspiration och uppdateras löpande.

Bli en del av utbudet

Huvudsakligen görs beställningarna från geriatrik, psykiatri och barnsjukvård. Totalt genomförs drygt 3.000 arrangemang om året. När man som kulturutövare finns med i utbudet bokas tider direkt med utövaren, men programmen beställs och administreras genom kulturförvaltningens handläggare. Det utbud som presenteras nu gäller till och med 2020 och en utlysning kommer att gå ut när det är dags att ansöka till att vara en del av utbudet under nästa period.

Om Projektstöd kultur och hälsa

Projektstöd kultur och hälsa tilldelas projekt som kompletterar utbudet i det beställningsbara kulturutbudet. Syftet är att vårdtagare, personal och anhöriga ska få en verksamhet som är återkommande. Projektstöden söks i samverkan med aktuell vårdgivare. Totalt beviljar kulturnämnden cirka 10 projekt per år.

Läs mer om Projektstöd kultur och hälsa på kulturförvaltningens webbplats genom att klicka här.

Så går genomförandet till
  • Vårdenheten kontaktar dig och ni kommer överens om ett datum och tid.
  • Påminn alltid beställaren om att de måste skicka in Mitt Önskemål om beställning till oss, via denna webbplats.
  • När beställningen har bekräftats skickas en bekräftelse till både dig som kulturutövare och till beställaren. Först då är bokningen definitiv.
  • Ring kontaktpersonen på vårdenheten några dagar innan uppdraget för att ta reda på mer om vilken publik du möter, eventuella önskemål från beställaren, storlek på lokal och/eller bara bekräfta att du kommer.
  • Åk aldrig ut till en vårdenhet och gör ett jobb som du inte fått bekräftat landstingets kulturförvaltning.
  • Om beställaren avbokar en bekräftad bokning senare än tre vardagar före överenskommet datum har du rätt att erhålla sedvanligt arvode. Informera även kulturförvaltningen om avbokningen.
  • Efter genomfört program ska du ha ditt arvodesunderlag undertecknat av beställaren (rekvireras från oss). Har du A-skatt skickar du in månadsvis in arvodesunderlaget till oss. Har du F-skatt skickar du in underlaget månadsvis tillsammans med fakturan.
  • Om en gruppmedlem slutar måste gruppen samråda med oss innan en ny medlem engageras.
  • Vid enstaka tillfällen kan gruppen ta in en vikarie. Ersätts en förgrundsartist måste beställaren alltid godkänna bytet. Beställaren har i dessa fall rätt att byta program. I det fall beställaren önskar utbyte av program får de andra artisterna i gruppen inget arvode. 
  • Om ni vid ett jobb är färre antal i gruppen än vad som är angivet, meddela kulturförvaltningen snarast.
Du måste logga in för att kunna beställa. Kontakta Kulturförvaltningen kiv@kultur.sll.se för inloggningsuppgifter.