Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka
För kulturutövare
Med anledning av coronaviruset gäller nya förutsättningar för det beställningsbara kulturutbudet.
Föjande information har gått ut till beställare och kulturaktörer 2020-11-25:

Med anledning av den pågående pandemin av coronavirus vill vi informera beställare och kulturutövare av det beställningsbara kulturutbudet. Vårt senaste besked gällde verksamheten fram till den 30 november. Här följer information om vad som gäller fram till den 31 december. 

Kulturförvaltningen avbokar all programverksamhet i vård och omsorg till och med 31 december 2020. 

Berörda kulturutövare får arvoden för de inbokade program som inte kan genomföras fram till 31 december. Den tidigare ersättningsperioden 30 november är alltså förlängd. Dessa hanteras som avbokningar. Inga ombokningar görs i nuläget.

Kulturutövare: Arvodesunderlagen (ingen vidimering behövs) och fakturorna skickas till kulturförvaltningen ”som vanligt”. Faktureringsreglerna har inte ändrats. Fakturering av programmen godkänns endast efter programdatumet har passerat.

Betalande beställare: Ingen kostnad kommer att faktureras för uteblivna program.

Det viktigaste just nu är att stoppa smittspridning, och vi hoppas att ni förstår denna åtgärd.

Kontakta oss gärna på utbud.kultur@sll.se om ni har frågor.
 

Innehållsansvarig: Renée Roslycke
Sidans uppdaterad: 2020-11-26

Om Projektstöd kultur och hälsa

Projektstöd kultur och hälsa tilldelas projekt som kompletterar utbudet i det beställningsbara kulturutbudet. Syftet är att vårdtagare, personal och anhöriga ska få en verksamhet som är återkommande. Projektstöden söks i samverkan med aktuell vårdgivare. Totalt beviljar kulturnämnden cirka 10 projekt per år.

Läs mer om Projektstöd kultur och hälsa på kulturförvaltningens webbplats genom att klicka här.

Så går genomförandet till
  • Vårdenheten kontaktar dig och ni kommer överens om ett datum och tid för program som ska ombokas.
  • Påminn alltid beställaren om att de måste skicka in Mitt Önskemål om beställning till oss, via denna webbplats.
  • När beställningen har bekräftats skickas en bekräftelse till både dig som kulturutövare och till beställaren. Först då är bokningen definitiv.
  • Ring kontaktpersonen på vårdenheten några dagar innan uppdraget för att ta reda på mer om vilken publik du möter, eventuella önskemål från beställaren, storlek på lokal och/eller bara bekräfta att du kommer.
  • Åk aldrig ut till en vårdenhet och gör ett jobb som du inte fått bekräftat landstingets kulturförvaltning.
  • Om beställaren avbokar en bekräftad bokning senare än tre vardagar före överenskommet datum har du rätt att erhålla sedvanligt arvode. Informera även kulturförvaltningen om avbokningen.
  • Efter genomfört program ska du ha ditt arvodesunderlag undertecknat av beställaren (rekvireras från oss). Har du A-skatt skickar du in månadsvis in arvodesunderlaget till oss. Har du F-skatt skickar du in underlaget månadsvis tillsammans med fakturan.
  • Om en gruppmedlem slutar måste gruppen samråda med oss innan en ny medlem engageras.
  • Vid enstaka tillfällen kan gruppen ta in en vikarie. Ersätts en förgrundsartist måste beställaren alltid godkänna bytet. Beställaren har i dessa fall rätt att byta program. I det fall beställaren önskar utbyte av program får de andra artisterna i gruppen inget arvode. 
  • Om ni vid ett jobb är färre antal i gruppen än vad som är angivet, meddela kulturförvaltningen snarast.
Du måste logga in för att kunna beställa. Kontakta Kulturförvaltningen kiv@kultur.sll.se för inloggningsuppgifter.